خرید رای نظرسنجی استوری

در صورت تمایل به استفاده و خرید رای نظرسنجی استوری جهت افزایش موفقیت پیج اینستاگرام خود لازم است که پیج شما به صورت عمومی یا Public باشد و لینک یا به عبارت دیگر آیدی صفحه خود را در قسمت مربوطه وارد کنید تا رای ها به سمت استوری شما حرکت کنند. این رای خارجی بوده و رفتاری کاملا طبیعی و واقعی دارند.

۱۰۰
رای استوری
۴۹۰۰ تومان
ارسال فوری رای
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون بازگشت رای
 • رای واقعی
۲۰۰
رای استوری
۹۸۰۰ تومان
ارسال فوری رای
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون بازگشت رای
 • رای واقعی
۵۰۰
رای استوری
۲۴۵۰۰ تومان
ارسال فوری رای
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون بازگشت رای
 • رای واقعی
۱۰۰۰
رای استوری
۴۹۰۰۰ تومان
ارسال فوری رای
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون بازگشت رای
 • رای واقعی
۲۰۰۰
رای استوری
۹۸۰۰۰ تومان
ارسال فوری رای
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون بازگشت رای
 • رای واقعی
۵۰۰۰
رای استوری
۲۴۵۰۰۰ تومان
ارسال فوری رای
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون بازگشت رای
 • رای واقعی